Jak zrobić fale prostownicą
Archiwa

Tego rodzaju wyjątkowe sytuacje

To, iż ustawodawca z mocy prawa przyznaje majątkowe prawa do niektórych utworów podmiotom nie będącym twórcami (współtwórcami) nie oznacza, iż podmioty te bez współpracy z konkretnymi osobami fizycznymi są w stanie jakikolwiek utwór stworzyć. Jest to możliwe jedynie zupełnie wyjątkowo, np. gdy podmiotem, któremu ustawa przyznaje majątkowe prawa do utworu, jest osoba fizyczna prowadząca na zasadzie wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej wydawnictwo, będąc jednocześnie twórcą mających samodzielne znaczenie części wydawanego przez nią utworu zbiorowego, np. encyklopedii podręcznej z pewnej dziedziny wiedzy (por. art. 11 ustawy).

Tego rodzaju wyjątkowe sytuacje nie przeczą jednak w najmniejszym stopniu regule, zgodnie z którą twórca jest osobą fizyczną. W przytoczonym powyżej przypadku prawa autorskie przysługują wszak jednoosobowemu przedsiębiorcy, nie można zaś przypisywać ich zawiadywanemu przez osobę fizyczną – twórcę przedsiębiorstwu, które stanowi jedynie określoną, wyodrębnioną organizacyjnie masę majątkową i w żadnym wypadku nie powinno być upodmiotawiane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *