Archiwa

Treść praw majątkowych

Majątkowe prawa autorskie są prawami podmiotowymi, tzn. stanowią określone przez prawo zbiory uprawnień, przysługujących konkretnym podmiotom w związku z powstaniem utworu. Podobnie jak przy omawianiu praw osobistych, prezentując treść praw majątkowych skupimy się na scharakteryzowaniu tych właśnie cząstkowych uprawnień, jakie się na nie składają.

Autorskie prawa majątkowe cechuje wyczerpujące ich wyliczenie przez ustawodawcę, odbiegające od otwartego katalogu praw osobistych. Autorskimi prawami majątkowymi są mianowicie:

– 1) prawo do korzystania z utworu oraz

– 2) prawo do rozporządzania nim.

Zamknięty charakter powyższego wyliczenia

Ustawa wśród wyłącznych praw majątkowych wymienia jeszcze prawo do wy-nagrodzenia za korzystanie z chronionego dobra, stanowiące niejako konsekwencję podstawowego prawa do rozporządzania utworem. (Dlatego też prawo do wynagrodzenia omówione zostanie w rozdziale VI, przy okazji prezentowania problematyki obrotu prawami majątkowymi.)

Zamknięty charakter powyższego wyliczenia praw majątkowych może być jednak poddawany w wątpliwość, a to za sprawą uzupełniającego je wyszczególnienia tzw. pól eksploatacji utworów w art. 50 ustawy. Są to wyodrębnione zakresy korzystania z utworu w określony sposób. Precyzują one składowe uprawnienia autorskich praw majątkowych, decydując o ich treściowej zawartości jako praw podmiotowych. Wykaz tych pól ma jednak charakter jedynie przykładowy, w związku z czym wyczerpujący charakter ustawowego sprecyzowania kategorii praw majątkowych staje pod znakiem zapytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *