Archiwa

Treść praw osobistych

Osobiste prawa autorskie zgrupowane zostały w art. 16 ustawy. Przepis ten nie zawiera pełnego ich katalogu. Ustawodawca zdecydował się bowiem na wyliczenie w nim praw osobistych przysługujących twórcom o charakterze najbardziej podstawowym, mających najszersze zastosowanie. Użycie w tekście powyższego przepisu zwrotu „w szczególności” ma sygnalizować, iż poza przywilejami wyraźnie w nim wskazanymi w grę wchodzić mogą także inne, osobiste uprawnienia.

Ten przykładowy zestaw praw uzupełniony jest innymi uprawnieniami osobistymi, rozrzuconymi w różnych miejscach ustawy. Część z nich stanowi sui generis dopełnienie poszczególnych przypadków powyższego wyliczenia, pozostałe zaś posiadają odrębny charakter, bez możliwości znalezienia dla nich odpowiednika wśród wskazanych z nazwy praw osobistych. Wydaje się przy tym, iż te dwojakiego typu uprawnienia trudno traktować jako wyłączne prawa osobiste, gdyż gdyby ustawodawcy zależało na nadaniu im takiego statusu, mógłby bez przeszkód umieścić je w omawianym wyszczególnieniu z art. 16 ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *