https://gabloty-zewnetrzne.com.pl
Archiwa

Twórcy wspólnie uprawnieni

Współtwórcą jest osoba fizyczna, której z mocy ustawy od chwili ustalenia dzieła przysługują prawa autorskie do danego utworu wspólnie z inną osobą lub osobami fizycznymi. Współtwórca na gruncie prawa autorskiego stanowi odpowiednik współwłaściciela rzeczy ruchomej lub nieruchomości, którego pozycja prawna uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (por. art. 195-221 KC).

Współtwórczość zakłada istnienie co najmniej dwóch podmiotów wspólnie uprawnionych z tytułu praw autorskich do stworzonego przez nich utworu. Prawa au-torskie przysługują im wspólnie, co oznacza, że do wykonywania tych praw do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *