Twórcy (współtwórcy) jako podmioty praw autorskich

Ustawową zasadą prawa autorskiego jest, iż prawa autorskie przysługują twórcy (art. 8 ust. 1 ustawy). Jeżeli więc nie ma w konkretnej sytuacji podstaw, wynikających z ustawy, aby twierdzić, że jest inaczej, należy przyjąć, iż podmiotem wyłącznie uprawnionym do danego utworu jest właśnie twórca.

Uwagi, charaktery żujące status twórcy jako podmiotu praw autorskich, zachowują w zasadzie aktualność w przypadku stworzenia dzieła podlegającego ochronie prawa autorskiego przez dwie lub więcej osób, kiedy to możemy mówić o występowania zjawiska wspóltwórczości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>