porady prawne bydgoszcz kancelariapoczwardowski.pl/porady-prawne/
Archiwa

W analogiczny sposób

Wydaje się, iż tego rodzaju prawykonanie, będące jednocześnie ustaleniem utworu w rozumieniu prawa autorskiego, pokrywające się czasowo z tym ustaleniem, jako artystyczne wykonanie nie powinno być traktowane. Co prawda artystyczne wykonania nie muszą ograniczać się do interpretowania wyłącznie cudzej twórczości, ale trudno byłoby zakładać wykonywanie czegoś, co w danym momencie jeszcze w sensie prawnym nie zaistniało.

W analogiczny sposób jak w definicji utworu skonstruowane zostało również przykładowe wyliczenie wykonań uznanych za artystyczne (art. 85 ust. 2 ustawy). Między tymi dwoma wyszczególnieniami istniejąmimo to trzy dające się zauważyć różnice.

– 1) Najbardziej spektakularny charakter ma odmienność, polegająca na zbudowaniu katalogu artystycznych wykonań przez wyeksponowanie kategorii artystów wykonawców, podczas gdy przykładowy wykaz utworów skonstruowany jest wybitnie przedmiotowo. Ustawodawca zdecydował się na takie podmiotowe ujęcie ze względu na trudności z wyczerpującym uwzględnieniem bardzo zróżnicowanych form artystycznej ekspresji, wykonywanych w praktyce przez aktorów, tancerzy, wokalistów i inne wskazane z nazwy grupy zawodowe.

– 2) Druga różnica między porównywanymi wykazami polega na sposobie uściślenia pojęcia artystycznego wykonania przy okazji wyliczenia jego przykładowych przypadków. Otóż posłużono się w tym miejscu określeniem „działanie”, co jest mniej jednoznaczne niż sformułowanie z art. 1 ust. 2 ustawy, w którym powołane kategorie dzieł oznaczone zostały po prostu mianem „utworów”. Wbrew pozorom termin „działanie” nie został użyty tutaj przypadkowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *