https://gabloty-ogloszeniowe.com
Archiwa

Wniosek o zabezpieczenie dowodów

Wniosek o zabezpieczenie dowodów jest niezwykle istotny dla sprawnego przebiegu postępowania dowodowego, przeprowadzanego w ramach postępowania rozpo-znawczego. Aby bowiem uzyskać zasądzenie dochodzonych roszczeń i zadośćuczynienie poniesionej szkodzie, poszkodowany musi udowodnić pozwanemu dokonanie konkretnego naruszenia. Dopóki dowód taki nie zostanie przeprowadzony, dopóty po-zwanego nie obciążają fakty, z których poszkodowany wywodzi przeciw niemu określone skutki prawne (por. art. 6 KC).

W prawie autorskim i praw pokrewnych doniosłą rolę odgrywają domniemania. Są to domniemania prawne. Znacznie ułatwiają one postępowanie dowodowe w ramach procesu cywilnego. Najistotniejszą grupę z punktu widzenia ochrony praw autorskich i praw pokrewnych stanowią domniemania wskazujące na podmiot wyłącznie uprawniony. Treść tych domniemań omówiona została przy okazji prezentowania problematyki podmiotu praw autorskich i praw pokrewnych (por. rozdział III).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *