https://airmax.pl/airmax-internet-opinie
Archiwa

Wpis jest opłatą którą trzeba wnieść

Wpis jest opłatą którą trzeba wnieść w związku ze złożeniem pozwu, a więc wszczy-nając sprawę, czyli przed jej sądowym rozpoznaniem. Dopóki poszkodowany wpisu nie uiści, sąd w ogóle nie podejmie się rozpatrywania nie opłaconego powództwa.

Tymczasowość wpisu oznacza, iż kwota wpłacona przy wnoszeniu pozwu może ulec zmianie po wydaniu przez sąd rozstrzygnięcia. Tymczasowymi są wpisy we wszystkich sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich. Wynika stąd, że ustawodawca dopuszcza ustalenie takich nieostatecznych wpisów nawet wówczas, gdy chodzi o ochronę autorskich praw majątkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *