Archiwa

Wszczynanie egzekucji

§ 1 ust. 2 rozp. Min. Spraw, z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania, jest prokurator, organ administracyjny zgłaszający żądanie wszczęcia egzekucji sądowej na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego oraz komornik (§ 6 rozp. w sprawie taksy za czynn. komorników).

4. Jeżeli egzekucja została wszczęta z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, komornik jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu wszelkich dochodzeń oraz do podjęcia innych niezbędnych czynności, które zapewniają szybką i skuteczną realizację roszczenia (§ 36 rozp. w sprawie czynn. komorników). O wszczęciu egzekucji z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu komornik zawiadomi niezwłocznie wierzyciela, na którego rzecz jest ona prowadzona (§ 37 rozp. w sprawie czynn. komorników).

5. Sąd, który żądał wszczęcia egzekucji z urzędu, oraz organ, na żądanie którego wszczęto egzekucję, mają w toku egzekucji pozycję strony. Za stanowiskiem tym przemawia m.in. treść art. 825 ppkt 1 k.p.c., który stanowi, że w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *