Archiwa

Wykonywanie praw autorskich

Wykonywanie praw autorskich i praw pokrewnych powinno odbywać się bez zakłóceń. Monopol ustawowy osób wyłącznie z ich tytułu uprawnionych nie może być bezprawnie naruszany. W praktyce jednak często powyższe prawa są łamane. Naruszenie praw osoby uprawnionej wywołuje określone skutki prawne.

Po pierwsze, powstają na jej rzecz określone roszczenia wobec naruszyciela. Po drugie, można w takiej sytuacji żądać interwencji kompetentnych organów państwa, zobowiązanych do oceny i sankcjonowania naruszeń oraz do egzekucji przysługujących z ich tytułu roszczeń. Pokrzywdzony nie może bowiem sam dochodzić sprawiedliwości. Obok uprawnionego i zobowiązanego w przypadku naruszenia prawa pojawia się trzeci podmiot w postaci organu ochrony prawnej, wyposażonego we władzę przymuszania uczestników obrotu do respektowania posiadanych przez inne podmioty uprawnień, w tym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *