Archiwa

Z powyższego zestawienia wynika

Chcąc w pewnym uproszczeniu przedstawić zagadnienie przynależności podmiotowej majątkowych praw autorskich w stosunkach pracowniczych można się posłużyć następującym schematycznym zestawieniem: twórca (pracownik) – ewentualnie pracodawca – ewentualnie twórca (pracownik). Pracodawca powinien bowiem mieć świadomość, iż nabycie przez niego praw autorskich z mocy ustawy nie ma charakteru pierwotnego, a więc pierwszym podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu stworzenia pracowniczego utworu (nie tylko w zakresie praw osobistych, ale i majątkowych), jest zatrudniony przez niego twórca.

Z powyższego zestawienia wynika poza tym, iż ustawowy model nabycia praw autorskich przez pracodawcę ma charakter podwójnie warunkowy (ewentualny). Oznacza to, że uwarunkowane jest zarówno samo nabycie tych praw przez zatrud-niającego, jak i utrzymanie się przez niego przy nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *