Archiwa

Z przedstawionych regulacji kodeksowych

Z przedstawionych regulacji kodeksowych wynika, iż jedyną prawnie skuteczną możliwością zadysponowania prawami autorskimi do namalowanych w trakcie pleneru przez dzieci obrazów jest zawarcie w ich imieniu odpowiednich umów przez przedstawicieli ustawowych, którymi z reguły będą rodzice. To do nich więc osoby zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień autorskoprawnych powinny się zwrócić z propozycją podpisania stosownego kontraktu.

Zaprezentowany stan faktyczny stanowi dowód na to, jak dalece prawo autorskie i praw pokre-wnych wkomponowane jest w ogólny system prawa cywilnego, stanowiący ramy prawne dla jego szczegółowych, specyficznych unormowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *