Airmax
Archiwa

Z punktu widzenia pracownika

Z punktu widzenia pracownika najistotniejsza jest kwestia wypłacanego mu wyna-grodzenia. Chodzi przede wszystkim o jeden zasadniczy problem, a mianowicie o roz-strzygnięcie, czy wynagrodzenie wypłacane twórcy powinno oznaczać wyłącznie re-kompensatę za samo świadczenie pracy, czy też jednocześnie za możliwość korzystania przez pracodawcę z praw autorskich do stworzonego przez pracownika utworu.

Twórczy wkład pracownika w powstanie utworu może być odpowiednio uwz-ględniany w kwocie wynagrodzenia, jaką twórca otrzymuje z tytułu wypełniania swoich obowiązków pracowniczych. W umowie o pracę zastrzec można np., że w razie uzyskania przez pracodawcę dzięki pracowniczemu utworowi nadzwyczajnych dochodów, choćby w związku z usprawnieniem produkcji, twórcy wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości uzależnionej od rozmiarów szczególnych korzyści zatrudniającego. W każdym bądź razie warto jest poświęcić wynagrodzeniu w umowie o pracę trochę więcej miejsca, niż zazwyczaj dzieje się to w praktyce, co na pewno pozwoli uniknąć choćby części niepotrzebnych nieporozumień na linii pracodawca – pracownik-twórca (kontekst podatkowy pracowniczego wynagrodzenia omówiony zostanie w rozdziale VIII).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *