Airmax internet
Archiwa

Zaprezentowany powyżej, z punktu widzenia prawa cywilnego

Zaprezentowany powyżej, z punktu widzenia prawa cywilnego i prawa bilansowego, ogólny status majątkowych praw autorskich jako praw bezwzględnych, modyfikowany jest przez regulacje szczególne, nadające tym prawom w określonych sytuacjach specyficzny charakter.

Unormowanie takie stanowi art. 33 pkt 10 KRO. Zgodnie z tym przepisem, majątkowe prawa autorskie stanowią majątek odrębny każdego z małżonków, nie wchodząc w skład występującej między nimi majątkowej wspólności ustawowej. Jeśli więc w trakcie trwania małżeństwa mąż lub żona stworzy utwór, majątkowe prawa do niego nie zasilą tej wspólności, gdyż podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu tych praw pozostanie ten ze współmałżonków, który jest autorem. Wyjątek ten chroni wyłączność twórcy na decydowanie o eksploatacji przysługującego mu dobra niematerialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *