Opinie klientów o najszybszym bezprzewodowym światłowodzie w Polsce dostarczanym przez Airmax Opole, recenzje nowych jak i długoletnich użytkowników.
Archiwa

Zgodny zamiar stron

Jeśli wobec tego wydawnictwo zatrudnia plastyka, który jako pracownik projektować ma ilustracje do wydawanych przez pracodawcę pozycji książkowych, uznać należy, iż zatrudniający nabywa prawo do utrwalania i zwielokrotniania ilustracji celem ich wykorzystania w sprzedawanych książkach.

Zgodny zamiar stron oznacza natomiast, iż obie strony stosunku pracy przystały na taki a nie inny zakres przejścia praw majątkowych na pracodawcę. Naturalnie chodzi tutaj przede wszystkim o zgodę pracownika, którego prawa autorskie ulegają uszczupleniu. Ponieważ w praktyce w razie powstania wątpliwości dowodzenie powoływanego przez daną osobę konkretnego jej zamiaru jest bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe, postuluje się, aby wyraźne zapisy w omawianym zakresie wprowadzane były do dokumentów pracowniczych, głównie do umowy o pracę, np. w formie odpowiednich klauzul uzupełniających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *