Archiwa

Art. 736.

W sprawach, które rozpoznaje sąd w składzie trzyosobowym, przewodniczący może w wypadku nie cierpiącym zwłoki sam wydać zarządzenie tymczasowe.

1. Zasadą jest, że sąd rozpoznaje wniosek o wydanie zarządzenia tymczaso-wego w takim składzie, w jakim rozpoznaje sprawę (por. art. 47, 509 k.p.c. i art. XII przep. wprow. k.p.c.)

2. Wypadek nie cierpiący zwłoki będzie miał miejsce wtedy, gdy sprawa wymaga tak szybkiego działania, że zwłoka spowodowana zwołaniem posie-dzenia sądu w pełnym składzie mogłaby powoda (wnioskodawcę) narazić na szkodę (J. Korzonek: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 1361).

3. Przewodniczący może jedynie uwzględnić wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego. Natomiast oddalić wniosek może tylko cały skład sądu (J. Ko-rzonek: tamże, s. 1361).

4. Przewodniczący może w wypadku nie cierpiącym zwłoki wydać zarządzenie tymczasowe zarówno wtedy, gdy sprawa ma być rozpoznawana w składzie ławniczym, jak i w składzie trzech sędziów zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *