Dostawca ultraszybkiego światłowodu na terenie miasta Wrocłąw Airmax internet Wrocław dostępny w opcji stacjonarnej bez umowy
Archiwa

Art. 812. § 1.

Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

– § 2. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

– § 3. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika.

– § 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

1. Strony są zainteresowane w każdej czynności egzekucyjnej i art. 81 2 k.p.c. stwarza im gwarancję uczestniczenia w czynnościach egzekucyjnych w tych wypadkach, w których kodeks nie przewiduje w przepisie szczególnym obecności stron. Są bowiem przepisy, które zobowiązują organ egzekucyjny do zawiadomienia strony o podejmowanych czynnościach, w celu udziału w nich strony, a także są przepisy, które zobowiązują organ egzekucyjny do zawiadamiania strony o terminie czynności, przy czym od oceny strony zależy udział w nich. Do pierwszej grupy przepisów należy np. art. 1091 k.p.c. stanowiący, że odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić w obecności uprawnionego lub przedstawiciela instytucji przez niego wskazanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *