Archiwa

Do powstania utworu

Najlepiej uświadomić to sobie biorąc pod uwagę kierunek opodatkowania twórcy prowadzącego przedsiębiorstwo, korzystające z jego własnych praw autorskich. Jeśli bowiem zdecydowałby się on na zbycie tych praw, dochód, jaki osiągnie z tego tytułu, będzie zawsze traktowany jako uzyskany przez konkretną osobę fizyczną osiągającą przychody z różnych źródeł, i to niezależnie od tego, czy majątkowe prawa autorskie wchodzą w danym przypadku w skład masy majątkowej przedsiębiorstwa, czy też, nie wzbogacając tej masy, przysługują odrębnie prowadzącemu to przedsiębiorstwo pod-miotowi (czyli w interesującym nas stanie faktycznym twórcy – osobie fizycznej kwestie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą omówione zostaną szerzej w rozdziale VIII).

Do powstania utworu nie może więc dojść bez udziału twórcy. Co prawda spotyka się koncepcje, próbujące przypisać umiejętność stwarzania utworów odpowiednio zaprogramowanym komputerom, ale stanowią one oczywiste nadużycie interpretacyjne. Nie podlega bowiem dyskusji pogląd, iż tylko człowiek zdolny jest do kreowania w świadomy sposób indywidualnych aktów twórczych. Jeżeli więc stwierdzony został fakt ustalenia utworu, za pewnik należy przyjąć również istnienie jego twórcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *