andrzej zaucha
Archiwa

Twórczy, indywidualny charakter

Oznacza to, iż po przyjęciu ekspertyzy organy wymiaru sprawiedliwości mogą z niej korzystać na potrzeby toczącego się postępowania i ich działania nie mogą być tym samym uzależnione od wyrażenia zgody na korzystanie z ekspertyzy przez jej autora, czyli w rozpatrywanym przypadku przez rzeczoznawcę budowlanego.

Twórczy, indywidualny charakter należy łączyć nie tylko z treścią i merytoryczną zawartością opinii, a raczej ze sposobem jej skonstruowania. Co prawda każda ekspertyza może zostać zindy-widualizowana przez przypisanie jej konkretnemu rzeczoznawcy, który pod swoim dziełem zawsze się podpisuje, ale przy rozpatrywaniu twórczego charakteru opinii nie o taką indywidualizację chodzi. Problem bowiem w tym, aby twórca odcisnął w dziele swoje osobiste piętno, tzn. aby dało mu się je przypisać, biorąc pod uwagę charakterystyczne dla niego opracowanie tematu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *