partner na wesele
Airmax internet
Archiwa

Jak więc z powyższych uwag wynika

Jednocześnie ustawa w tym samym przepisie zastrzega, iż prawa autorskie do poszczególnych części czasopisma, posiadających samodzielne znaczenie, przysługują ich twórcom. Jako części czasopisma należy w tym przypadku kwalifikować dzieła, które mogą być uznane za utwory w ro-zumieniu prawa autorskiego. Dotyczy to np. artykułów prasowych, układu treści pisma, grafiki ilustracyjnej itp.

Jak więc z powyższych uwag wynika, pan X będzie mógł dowodzić posiadania wyłączności w zakresie prawa do tytułu oraz praw do poszczególnych części czasopisma, natomiast nie będzie mógł liczyć na przyznanie mu majątkowych praw autorskich do czasopisma w znaczeniu stanowiących odrębne utwory kolejnych jego numerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *