Archiwa

Kreowanie nowych wartości

Co prawda również dla artystycznych wykonań charakterystyczne jest kreowanie nowych wartości, przede wszystkim estetycznych. Istota ich sprowadza się mimo to nie tyle, jak w przypadku utworów, do podsumowywania twórczej działalności przez wypracowywanie wieńczącego ją efektu, co raczej przejawia się już w samym działaniu artysty wykonawcy, które samo w sobie stanowi odrębny przedmiot ochrony.

Artystyczne wykonania to bowiem w gruncie rzeczy kierujące się określonymi prawidłami czynności, zmierzające do odtworzenia określonej twórczości, z tym że nie są to działania mechaniczne, typowo odtwórcze, bowiem towarzyszy im zawsze odpowiednia interpretacja danego utworu, propozycja jego przedstawienia publiczności, która nacechowana jest indywidualnością konkretnego artysty, co widać choćby na przykładzie nigdy nie identycznych wykonań jednego utworu muzycznego różnego autorstwa.

– 3) Wreszcie inaczej niż to jest przy wyliczającym definiowaniu pojęcia utworu, w art. 85 ust. 2 ustawy pojawia się enigmatyczna kategoria osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania, których działania uznane zostały za artystyczne wykonania. Na wstępie warto zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ustawodawcy, jaka się w związku z tym ujawnia. Otóż wyliczenie artystycznych wykonań ma, jak to już powyżej zaznaczono, charakter jak najbardziej przykładowy, o czym świadczy użyty w nim zwrot „w szczególności”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *