https://wesowow.pl/kim-jest-magdalena-walach/
Archiwa

Majątkowe prawa autorskie

Powyższe ograniczenia egzekucyjne nie obejmują natomiast wymagalnych wie-rzytelności z tytułu majątkowych praw autorskich. Chodzi tutaj o realizację tych praw, np. w drodze wykonywania postanowień zawartej przez twórcę umowy (podstawowe znaczenie mają roszczenia o wypłatę honorarium autorskiego po upływie określonego umownie terminu). Egzekucja z takich wymagalnych wierzytelności będzie odbywać się według zasad przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (dział IV tytułu II księgi II części II KPC – art. 895-912), oczywiście z uwzględnieniem przepisów ogólnych postępowania egzekucyjnego (tytuł I księgi II części II KPC – art. 758-843).

Majątkowe prawa autorskie i autorskie prawa osobiste skonstruowane zostały na innych zasadach. Przejawia się to zasadniczo na dwóch płaszczyznach:

– 1) czasu ich trwania oraz

– 2) możliwości cywilnoprawnego obrotu nimi.

Ad 1). Podmiot praw autorskich, którym jest twórca, zawsze po stworzeniu utworu posiada zarówno prawa osobiste (cechujące się brakiem czasowych ograniczeń), jak i prawa majątkowe do niego. Po upływie pewnego okresu on sam lub jego spadkobiercy tracą jednak prawa majątkowe z mocy samego prawa, ze względu na ich wygaśnięcie. To samo dotyczy innych niż twórcy podmiotów praw autorskich pierwotnie uprawnionych z tytułu stworzenia utworu, a więc wchodzących w posiadanie praw majątkowych z chwilą jego stworzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *