kancelaria-cks.pl
Problem z ekspresem? Sprawdź serwis ekspresów do kawy https://darkcoffee.pl/
Archiwa

O wiele trudniej sprecyzować

Z kolei ustalenie, kto jest producentem fonogramu lub wideogramu, stwarza o wiele mniej trudności. Ustawa stanowi bowiem wyraźnie, iż podmiotem praw pokrewnych jest tutaj ten, pod czyim nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wi- deogram został po raz pierwszy sporządzony (por. art. 94 ust. 1 ustawy po wejściu w życie ostatniej nowelizacji będzie to ust. 3). Sprawdzenie tych danych jest o tyle ułatwione, iż ustawodawca nakazuje jednocześnie, aby na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszczać m.in. nazwisko lub firmę (nazwę) producenta oraz datę jego sporządzenia. W razie niespełnienia tego wymogu niewłaściwie oznaczony egzemplarz uznaje się za sporządzony bezprawnie (por. art. 102 ustawy).

O wiele trudniej sprecyzować, kto w myśl ustawy jest podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu praw pokrewnych do nadania programu radiowego lub tele-wizyjnego. Ustawodawca posłużył się tutaj bowiem pojęciem organizacji radiowej lub telewizyjnej, bliżej go nie wyjaśniając.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *