Archiwa

Podmioty praw autorskich

W przypadku rozpatrywania zagadnienia podmiotu praw autorskich podstawowe znaczenie ma uzyskanie odpowiedzi na pytanie, kto dysponuje prawami autorskimi do utworu, czyli kto jest z tytułu jego stworzenia (ustalenia) wyłącznie uprawniony. Omówienie problematyki przedmiotu praw autorskich przed ich podmiotowym kontekstem było więc o tyle konieczne, iż wystąpienie przewidzianych przez ustawę uprawnień na rzecz określonej osoby uzależnione jest od pojawienia się przedmiotu ochrony, rodzącego konkretne skutki w zakresie rozkładu władztwa nad utworem między współuczestników twórczej działalności.

Pod pojęciem podmiotu praw autorskich rozumieć będziemy wobec tego osobę, w której wyłącznej dyspozycji dany utwór się znajduje, tzn. która może rozporządzać bezwzględnymi prawami do niego. Osoby bowiem, które uzyskują legitymację na podstawie umowy do korzystania w określonym zakresie z utworu (licencjobiorcy), nie mogą być traktowane jako podmioty praw autorskich do niego, gdyż ich względne uprawnienia stanowią jedynie emanację praw wyłącznych, przysługujących właśnie tymże podmiotom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *