badania sprawozdania finansowego
https://magazynkobiecy.pl/kim-jest-milena-rostkowska-galant-wiek-maz-dzieci/
Archiwa

Podmioty praw do utworów połączonych

Utwory połączone są szczególną kategorią utworów, których powstanie uzależnione jest od twórczego zaangażowania co najmniej dwóch osób, będących w rozumieniu prawa autorskiego twórcami. Sytuacja ich kreowania bardzo przypomina przypadek współtwórczości, dlatego też ustawodawca zdecydował się, normując status utworów połączonych, odesłać do odpowiedniego stosowania uregulowania dzieł współautorskich (por. art. 10 zd. 2 ustawy).

Różnica między utworami współautorskimi a utworami połączonymi polega jednak na tym, iż utwór połączony powstaje przez połączenie – przez dwóch lub więcej twórców – swoich odrębnych utworów w celu wspólnego ich rozpowszechniania. Powstanie takiego połączenia nie zakłada więc trwałej kreacji nowego utworu, tak jak jest to w przypadku powstających w wyniku wnoszenia przez współtwórców samoistnych lub niesamoistnych wkładów utworów współautorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *