https://blogkobiety.pl/usmiech-dziaslowy-czym-jest-i-jak-mozna-z-nim-walczyc/
Archiwa

Utworem połączonym jest

Utworem połączonym jest np. piosenka, która powstała przez połączenie tekstu i muzyki, stworzonych przez dwóch różnych autorów, w celu ich wspólnego rozpowszechniania.

Poza tym współtwórczość w swojej istocie zakłada twórcze współdziałanie przy realizacji dzieła, porozumiewanie się między współtwórcami co do jego całościowej koncepcji albo przynajmniej branie jej pod uwagę przy kreowaniu swojego wkładu. Natomiast w przypadku utworów połączonych każdy z twórców działa zupełnie sa-modzielnie, a myśl o ich połączeniu celem wspólnego rozpowszechniania rodzi się dopiero wówczas, gdy przeznaczone do połączenia dzieła już istnieją.

W zestawieniu z utworami współautorskimi utwory połączone wykazują najwięcej podobieństw do utworów współautorskich rozłącznych. Prawom autorskim do wkładów samoistnych, właściwych dla tych dzieł, odpowiadają w przypadku utworów połączonych prawa autorskie do łączonych utworów cząstkowych, z jednoczesnym, analogicznym występowaniem wspólnych majątkowych praw autorskich do twórczej całości. Nie pojawia się tutaj jednak charakterystyczny dla współtwórczości wątek ułamkowej postaci wspólności majątkowych praw autorskich do twórczego efektu połączenia, który to wątek art. 10 ustawy wyraźnie pomija.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *