Atlas Concorde płytki włoskie - HomeKoncept.shop
Archiwa

Pojęcia „artysta wykonawca”

Pojęcia „artysta wykonawca” nie należy mylić z określeniem „artysta”. To drugie jest terminem zaczerpniętym z języka potocznego, któiy używany jest na oznaczenie osób mających fachowe kwalifikacje do prowadzenia twórczej działalności, czego miernikiem jest ukończenie odpowiedniej szkoły i uzyskanie stosownego dyplomu (artysta plastyk, artysta muzyk itp.). Mianem artystów określane są również osoby faktycznie wykonujące pracę o charakterze twórczym i artystycznym, w tym np. aktorzy, poeci, dyrygenci – niezależnie od dysponowania odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

Wyraz „artysta” jest więc znaczeniowo bardziej pojemny od ustawowego terminu „artysta wykonawca”, który zarezerwowany został wyłącznie dla wykonawców, od-twarzających w artystyczny sposób utwory (aktorów, wokalistów, instrumentalistów itp.), czyli już nie dla twórców, określanych powszechnie artystami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *