Pojęcia „artysta wykonawca”

Pojęcia „artysta wykonawca” nie należy mylić z określeniem „artysta”. To drugie jest terminem zaczerpniętym z języka potocznego, któiy używany jest na oznaczenie osób mających fachowe kwalifikacje do prowadzenia twórczej działalności, czego miernikiem jest ukończenie odpowiedniej szkoły i uzyskanie stosownego dyplomu (artysta plastyk, artysta muzyk itp.). Mianem artystów określane są również osoby faktycznie wykonujące pracę o charakterze twórczym i artystycznym, w tym np. aktorzy, poeci, dyrygenci – niezależnie od dysponowania odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

Wyraz „artysta” jest więc znaczeniowo bardziej pojemny od ustawowego terminu „artysta wykonawca”, który zarezerwowany został wyłącznie dla wykonawców, od-twarzających w artystyczny sposób utwory (aktorów, wokalistów, instrumentalistów itp.), czyli już nie dla twórców, określanych powszechnie artystami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>