Archiwa

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

W takim wypadku, zgodnie z dyspozycją art. 81 9 § 1 k.p.c., organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne z udziałem spadkobiercy dłużnika, tj. po udowodnieniu mu tego prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (postanowienie SN z dnia 2 lipca 1975 r„ I CZ 98/75, OSNCP 1 976, z. 6, poz. 142). Artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie, gdy przejście uprawnienia lub obowiązku nastąpiło po wydaniu tytułu egzekucyjnego (OSNCP 1964, poz. 41). Jeżeli nabywca rzeczy lub prawa nie wszedł zamiast strony do postępowania rozpoznawczego, może on wejść na miejsce wierzyciela wtoku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności lub można przeciwko niemu – jako dłużnikowi – nadać tę klauzulę. Z następstwa pod tytułem szczególnym najczęściej wchodzić będzie w rachubę przelew (art. 509 k.c.) po stronie wierzyciela, po stronie dłużnika – przejęcie długu.

W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.) nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarzadu tej spółki na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. (uchwała SN z dnia 9 sierpnia 1993 r„ III CZP 116/93).

Natomiast sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko każdemu wspólnikowi spółki jawnej, gdyż według art. 85 § 1 i art. 86 k.h., każdy z nich odpowiada bez ograniczenia (OSNCP 1967, poz. 23). Dotyczy to również spółki komandytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *