Archiwa

Powyższa klasyfikacja

Przedmiotem naszego zainteresowania w niniejszym punkcie będą podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych (które to prawa nie podlegająprze- noszeniu) oraz te podmioty, które, choć praw osobistych do utworu nie mają zostały z mocy ustawy upoważnione do wyłącznego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi (co do porównawczego zestawienia praw osobistych i praw majątkowych por. uwagi w rozdziale IV pkt 2).

Powyższa klasyfikacja pokrywa się zasadniczo z innym ogólnym rozróżnieniem podmiotowym w zakresie prawa autorskiego. Okazuje się bowiem, iż z analizy przepisów ustawy wynika zupełny podział podmiotów praw autorskich na dwie zasadnicze grupy: twórców (współtwórców) oraz pozostałe podmioty. Zostaną one poniżej pokrótce scharakteryzowane, z jednoczesnym wyeksponowaniem w drugiej z powyższych kategorii podmiotów (uprawnionych wyłącznie z tytułu autorskich praw majątkowych) zatrudniających twórców pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *