Archiwa

Pracodawcy twórców

Spośród innych poza twórcami podmiotów praw autorskich na szczególną uwagę zasługują zatrudniający ich pracodawcy. Dzieje się tak ze względu na dużą skalę zja-wiska, gdyż w praktyce wiele osób prowadzi działalność twórczą będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz w ramach wykonywania swoich pracowniczych obowiązków. Przypadek ten stanowi alternatywę wobec drugiej najbardziej popularnej formy świadczenia pracy twórczej – przyjmowania indywidualnych zamówień w oparciu o umowy o dzieło, właściwe dla sfery obrotu majątkowymi prawami autorskimi (por. rozdział VI).

Podstawową regulacją na podstawie której pracodawcy stają się podmiotami praw autorskich, jest art. 12 ustawy. Istnieją tu dwie główne przesłanki uznania pracodawcy twórcy za podmiot tych praw. Są to:

– 1) pozytywnie określona przesłanka stworzenia utworu w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy oraz

– 2) przesłanka sformułowana negatywnie, uzależniająca skuteczność przesłanki pie-rwszej od braku odmiennych postanowień umownych między pracownikiem a jego pracodawcą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *