urządzenia spawalnicze TIG : Trafilux
Archiwa

Pracodawcy

Wyjątek w stosunku do powyżej omówionego, modelowego zakresu przejścia majątkowych praw autorskich na pracodawcę (poza odrębnym uregulowaniem statusu pracowniczych programów komputerowych – por. rozdział II 2.2.2.2), przewiduje art. 14 ustawy. Dotyczy on utworów naukowych, opracowywanych w instytucjach naukowych, takich jak np. Polska Akademia Nauk.

Pracodawcy, którym może być w tym przypadku wyłącznie tego typu placówka, przysługuje jedynie uprawnienie do pierwszeństwa opublikowania utworu naukowego pracownika (publikacja zakłada utrwalenie oraz zwielokrotnienie danego dzieła-por. art. 6 pkt 1 ustawy). Ustawowe upoważnienie dla pracodawcy zostało więc tutaj określone wprost, bez posługiwania się ogólnie sformułowanymi klauzulami celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *