Archiwa

Prawa majątkowe

Pokrewne prawa majątkowe skonstruowane są na podobnych zasadach jak majątkowe prawa autorskie. Również w ich przypadku występuje zasadniczy rozdział na prawo do rozporządzania przedmiotem praw pokrewnych oraz prawo do korzystania z niego na określonych ustawowo polach eksploatacji.

Różnica w zestawieniu z regulacjąpraw autorskich polega jednak na tym, iż unor-mowania poszczególnych majątkowych praw pokrewnych przewidują zamknięte katalogi pól eksploatacji (por. np. art. 86 ust. 2, art. 94 ust. 2 i art. 97 ustawy regulacja tych pól ulegnie w efekcie wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy istotnemu przeredagowaniu), w związku z czym nie ma praktycznej możliwości powoływania przez strony umowy innych zakresów korzystania z artystycznych wykonań lub przedmiotów pozostałych praw pokrewnych, niż to wynika wyraźnie z zapisów ustawowych. Wyjątek dotyczy w tym zakresie praw pokrewnych do pierwszych wydań, pola eksploatacji których odniesione zostały do otwartego katalogu pól eksploatacji utworów (por. art. 991 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *