Przykład IV:

Pan X, będąc jednym z inicjatorów powołania nowego pisma ornitologicznego, zaproponował nadanie mu tytułu „Orle Gniazdo”, który to tytuł został przez jego współpracowników zaakceptowany i zaczął funkcjonować w praktyce jako oznaczenie wydawanego przez Stowarzyszenie Ornitologiczne Y miesięcznika środowiskowego. Po roku funkcjonowania pisma pan X zrezygnował z jego współredagowania, zwracając się do wydawcy z prośbą o dokonanie rozliczenia z tytułu posiadanych przez niego jako pomysłodawcę tytułu, a wykorzystywanych nadal w obrocie majątkowych praw autorskich.

W powyższej sytuacji w grę wchodzą majątkowe prawa autorskie do trojakiego rodzaju utworów: – 1) tytułu czasopisma, – 2) czasopisma (poszczególnych jego numerów),

– 3) utworów składających się na zawartość poszczególnych numerów czasopisma

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>