https://mfashion.pl/zaquad-czyli-marka-nieprzecietna/
Archiwa

Rozwiązanie takie decyduje jednak o

Rozwiązanie takie decyduje jednak o korzystaniu w stosunku do praw pokrewnych przede wszystkim z ogólnych zasad dozwolonego użytku (art. 23, art. 34-35 ustawy). Stosowanie odpowiednie oznacza wszak, iż należy przy nim uwzględniać specyfikę praw pokrewnych w stosunku do praw autorskich. Z tego względu do majątkowych praw pokrewnych nie będą miały w praktyce zastosowania ograniczenia, dotyczące konkretnych przypadków rozpowszechniania utworów plastycznych, które to sytuacje nie mogą siłą rzeczy znaleźć odpowiednika w zakresie rozpowszechniania artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów lub nadań, jak również wydań pierwszych czy naukowych lub krytycznych (art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 3 ustawy).

Z kolei ograniczenia nadawcze, przewidziane w art. 24 ustawy, są właściwe także dla majątkowych praw pokrewnych na poszczególnych dobrach niematerialnych, stanowiących ich przedmiot. Natomiast przypadek dozwolonego użytku publicznego, związany z uświetnianiem różnego rodzaju wydarzeń publicznych (art. 31 ustawy), znajdzie odpowiednie zastosowanie przede wszystkim do majątkowych praw wykonawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *