Treść praw autorskich

Treść praw autorskich z praktycznego punktu widzenia sprowadza się wobec tego do możliwości korzystania z utworu. Z kolei rozporządzanie nim służy jedynie jako swego rodzaju narzędzie, pozwalające na poszerzanie podmiotowego zakresu tego korzystania (umów rozporządzających nie należy więc mylić z rozporządzaniem utworem, które może odbywać się także na zasadzie obrotu licencyjnego).

Korzystanie z utworu określić można jako jego eksploatację. Stąd też pola eks-ploatacji są po prostu zakresami korzystania z przedmiotu ochrony, składającymi się na treść majątkowych praw autorskich. Wyliczenie w ustawie odrębnych pól eksploatacji (art. 50 ustawy) potraktować należy jako uszczegółowienie, konkretyzację treści tych właśnie praw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>