Archiwa

Zakres pojęciowy poszczególnych kategorii podmiotowych

Jeżeli chodzi o status artysty wykonawcy, to podobnie jak przy określaniu pojęcia twórcy, wyjść tutaj należy od przedmiotu ochrony, jakim jest artystyczne wykonanie (por. art. 85 ust. 1 ustawy). Ułatwieniem identyfikacyjnym jest na pewno posłużenie się w art. 85 ust. 2 ustawy przy doprecyzowywaniu pojęcia artystycznego wykonania wyliczeniem osób, których działania za takie wykonania są uważane. Dzięki temu mamy jasność, iż status artysty wykonawcy mają aktorzy, recytatorzy, dyrygenci, instrumentaliści, tancerze oraz wokaliści (por. rozdział II 3.1).

Ustawowe pojęcie artystycznego wykonania zostało w wyniku nowelizacji ustawy z 9.6.2000 r. rozbudowane w wymiarze podmiotowym – poprzez wskazanie w jej art. 85 ust. 2 nie wyeksponowanej przed nowelizacją, nazwanej kategorii działań artystów wykonawców, jakimi są działania mimów. Oczywiście, także przed zmianą tego przepisu mimowie mogli domagać się traktowania ich jako artystów wykonawców w oparciu o wymienioną również w art. 85 ust. 2 ustawy otwartą kategorię innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania, ale brak ich wyszczególnienia w przedmiotowym wykazie stawiał ich w gorszej sytuacji w porównaniu z pozostałymi, wyodrębnionymi grupami artystów wykonawców, takimi jak choćby instrumentaliści czy wokaliści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *