https://testujpredkosc.pl/speedtest
Archiwa

W kontekście twórczego charakteru

W kontekście twórczego charakteru opinii rzeczoznawczych istotna jest poza tym kwestia ich schematyzacji. Oczywiście kierowanie się ustalonymi parametrami przy formułowaniu swojego stanowiska uczytelnia je i ułatwia pracę sądowi. Niemniej tego typu ujednolicanie zawsze działa w kierunku przeciwnym niż ochrona płynąca z tytułu prawa autorskiego.

Zgodnie bowiem z tym, co wyżej powiedziano, prawo to chroni przede wszystkim formę wy-powiedzi, gdyż w rozpatrywanym przypadku treść opinii ma charakter fachowy, merytoryczny, który powinien być ściśle związany z zastosowaną przez danego biegłego metodą badawczą. Im więcej wobec tego wskazówek, jak opinia ma wyglądać, tym mniejsze są szanse na nadanie jej twórczego charakteru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *