https://meskimagazyn.pl/kim-jest-robert-wieckiewicz/
Archiwa

W razie pojawienia się niejasności

W razie pojawienia się niejasności, czy dany utwór powstał w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, nie można sugerować się takimi okolicznościami, jak np. miejsce i czas stworzenia ocenianego dzieła, przynależność środków technicznych, za pomocą których utwór został wykreowany itp. Nawet jeśli twórca opracował utwór przy wykorzystaniu komputera, stanowiącego własność pracodawcy, w trakcie przebywania w zakładzie pracy w godzinach przeznaczonych regulaminowo na jej świadczenie, nie oznacza to jeszcze, że z mocy prawa doszło do nabycia autorskich praw majątkowych do takiego utworu przez zatrudniającego.

W związku z próbami dookreślenia działania przez pracownika w zakresie jego obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, pojawiło się pytanie o charakter poleceń służbowych, które mogą sprowadzać się do wydania twórcy dyspozycji co do opracowania konkretnego utworu. Mimo iż pracownik zobligowany jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (por. art. 108 § 1 KP), polecenia takie nie mogą być wydawane dowolnie. Granice ich stanowi cel zatrudnienia danego pracownika, np. przyjęcie go do pracy w charakterze programisty. Dlatego też wydanie polecenia służbowego może doprowadzić do nabycia majątkowych praw autorskich do utworu przez pracodawcę tylko wtedy, gdy stanowi ono konkretyzację obowiązków pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *