Archiwa

Wreszcie prawo osobiste

Wynika więc stąd jasno, iż twórca nie może być pomijany w eksploatacji danego utworu bez względu na to, czy utwór ten „sprzedał”, czy też określone prawa do dys-ponowania nim nadal mu przysługują. Naturalnie bezprawne naruszanie integralności utworu może być zwalczane przez twórcę również w stosunku do osób, z którymi nie wiążą go żadne stosunki umowne (por. rozdział V, który poświęcony zostanie m.in. ochronie osobistych praw autorskich).

Wreszcie prawo osobiste, polegające na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu, stanowi swego rodzaju dopełnienie poprzednio omówionego prawa do integralności utworu, gdyż wyposaża ono twórcę w uprawnienie do skontrolowania, czy udostępnione przez niego dzieło jest przez osobę korzystającą z niego należycie eksploatowane. Chodzi w tym wypadku m.in. o pieczę nad tym, czy utwór nie jest rozpowszechniany z nie zaakceptowanymi przez twórcę zmianami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *