Archiwa

Z drugiej strony ochrona praw autorskich

Z drugiej strony ochrona praw autorskich i praw pokrewnych posiada podwójny kontekst: proceduralny (formalnoprawny) i materialnoprawny. Odnośnie do szeroko pojmowanej procedury ochronnej największe znaczenie mają dwa zagadnienia:

– 1) strona podmiotowa ochrony, tzn. odpowiedź na pytanie, kto może ochrony do-chodzić i do kogo powinien w tym celu się zwrócić oraz

– 2) formalności, jakich należy dopełnić wobec wszczęcia i przebiegu postępowania ochronnego. Jeżeli chodzi natomiast o aspekt materialnoprawny, to zasadnicza jest kwestia roszczeń, jakich uprawniony może dochodzić (w zakresie prawa karnego chodzi o sankcje, grożące potencjalnym i rzeczywistym naruszycielom praw autorskich lub praw pokrewnych). Poświęcone ochronie praw wyłącznych przepisy ustawy to głównie unormowania materialnoprawne.

Naruszenia cywilnoprawne mogą być wymierzone w prawa osobiste lub prawa majątkowe, dlatego też ustawodawca wyraźnie rozgranicza ochronę obu tych rodzajów praw odnośnie do przysługujących podmiotom uprawnionym roszczeń (por. art. 78-80 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *