Archiwa

Z pozoru identycznie

Jeżeli chodzi z kolei o ograniczenia majątkowych praw pokrewnych, to pod względem czasu trwania tych praw sprawa przedstawia się mniej skomplikowanie w porównaniu z majątkowymi prawami autorskimi. Czas ochrony wynosi tutaj bowiem z reguły 50 lat, któiy to okres liczony jest odpowiednio od momentu pierwszego ustalenia (wykonania) artystycznego wykonania, sporządzenia fonogramu lub wideogramu oraz nadania programu radiowego lub telewizyjnego. Inaczej kwestia ta przedstawia się odnośnie do wydań pierwszych oraz wydań naukowych lub krytycznych, w przypadku których okresy ochronne wynoszą odpowiednio 25 i 30 lat, licząc od daty publikacji danego wydania.

Z pozoru identycznie jak w unormowaniu praw autorskich wygląda odnośnie do praw pokrewnych kwestia dozwolonego użytku prywatnego i publicznego. Z mocy art. 92, art. 100 i art. 101 ustawy większość treściowych ograniczeń majątkowych praw autorskich stosować bowiem należy odpowiednio do majątkowych praw pokrewnych (z wyjątkiem licencji z art. 21 ust. 1 ustawy, której nie stosuje się do fonogramów, wideogramów i nadań oraz pierwszych wydań i wydań naukowych lub krytycznych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *