wwwhttp://komornik-poznan.com/
Komornik Warszawa
Archiwa

Zabezpieczenie dłużnika

Zabezpieczenie w wypadkach w księdze niniejszej przewidzianych powinno być złożone w gotówce lub w książeczkach oszczędnościowych. O wydaniu zabezpieczenia sąd rozstrzyga po wysłuchaniu osób zainteresowanych. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

1. W kodeksie postępowania cywilnego przewidziano złożenie zabezpieczenia przez dłużnika w wypadkach przewidzianych w art. 820, 821 § 1 i 2, art. 1051 § 2, a także złożenie zabezpieczenia przez wierzyciela w wypadkach przewidzianych w art. 821 § 3, art. 739 § 3. Rękojmia składana przez przystępującego do przetargu jest szczególnym rodzajem zabezpieczenia wtoku egzekucji z nieruchomości (art. 962 k.p.c.). W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności wierzyciel jest obowiązany – zgodnie z art. 786 k.p.c. – wykazać, że złożył zabezpieczenie, od którego sąd uzależni nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności do tego zabezpieczenia art. 807 k.p.c. ma też zastosowanie.

2. Zabezpieczenie powinno być złożone w gotówce lub w książeczkach oszczędnościowych wystawianych przez banki. Komornik jest obowiązany złożyć je do depozytu sądowego najpóźniej następnego dnia, chyba że wartość rzeczy nie przekracza 3 000 zł, a mają one być wydane w ciągu najbliższych trzech dni (§ 40 rozp. w sprawie czynn. komorników).

3. O wydaniu zabezpieczenia rozstrzyga sąd, przed powzięciem postanowienia sąd powinien wysłuchać zainteresowanych, tj. osobę, której obowiązek został przez złożenie zabezpieczenia zabezpieczony, osobę, na rzecz której zabezpieczenie zostało złożone i osobę, która zabezpieczenie złożyła, ewentualnie innych zainteresowanych, np. przedstawicieli organizacji społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *