http://polskamoda.com.pl/jak-rozpoznac-alabaster/
Archiwa

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi (art. 121 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). W związku z tym nasuwa się pytanie, czy strona korzystająca ze zwolnienia od kosztów sądowych i pomocy prawnej ustanowionego adwokata z urzędu ma obowiązek pokrycia opłaty za czynności adwokackie. Otóż strona może dobrowolnie uiścić te opłaty jako wynagrodzenie adwokata. Gdyby sprawę „przegrała”, sąd, stosując zasady określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia

1983 r. w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 51, poz. 230), obowiązany jest zasądzić je na rzecz zespołu adwokackiego, którego członkiem był adwokat udzielający pomocy z urzędu, a jeśli pomocy udzielał adwokat wykonujący zawód indywidualnie – na rzecz tego adwokata naturalnie opłaty te zasądza sąd na wniosek adwokata ustanowionego z urzędu, przy czym we wniosku powinna być zamieszczona wzmianka, że opłaty nie zostały w całości lub w części zapłacone przez stronę. Gdyby jednak taka strona „wygrała” sprawę, komornik ściągnie te opłaty od przeciwnika (art. 1 22 k.p.c.), w razie zaś bezsku-

teczności egzekucji sąd – na wniosek adwokata – wydaje orzeczenie o ich przyznaniu od Skarbu Państwa.

4. Zwolnienie od kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie wieczystoksięgowe, jeżeli podejmowane są w nim czynności egzekucyjne, np. wpis hipoteki przymusowej z art. 747 pkt 2 k.p.c. (orz. SN z dnia 29 stycznia 1953 r.,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *