Archiwa

Art. 813. § 1.

Jeżeli trzeba zasięgnąć opinii biegłych, komornik wzywa jednego lub kilku biegłych. Biegły, który nie jest stałym biegłym sądowym, składa wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku.

§2.0 nałożeniu na biegłego grzywny orzeka sąd według przepisów części pierwszej.

1. W kodeksie wymienione są sytuacje, w których komornik obowiązany jest zasięgnąć opinii biegłego oraz, gdy od jego uznania zależy zasięgnięcie tej opinii. Do pierwszej grupy należą przypadki: 1) oszacowania nieruchomości (art. 948 § 1 k.p.c.), 2) oszacowania statku wpisanego do rejestru okrętowego (art. 1014 k.p.c.), 3) oszacowania przy egzekucji z innych wierzytelności i innych praw majątkowych, jeżeli została zajęta wierzytelność, z mocy której dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, jako właścicielowi, ma być wydana nieruchomość egzekucja z tej nieruchomości prowadzona jest według przepisów o egzekucji z nieruchomości (art. 906 k.p.c.), 4) oszacowania przy egzekucji z ułamkowej części nieruchomości (art. 1009 k.p.c.), 5) oszacowania przy egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066 k.p.c.). Do drugiej zaś grupy należy zaliczyć: 1) oszacowanie zajętych ruchomości (art. 853 § 2 k.p.c.), 2) oszacowanie zajętych praw majątkowych w razie ich sprzedaży (art. 905 § 2 i art. 911 k.p.c.), 3) zażądanie w razie potrzeby pomocy biegłego przy wykonywaniu orzeczenia dotyczącego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1092 k.p.c.).

Poza wymienionymi przypadkami komornik może zasięgnąć opinii biegłego w sytuacjach wyraźnie w kodeksie nie przewidzianych. E. Wengerek (w: Komentarz do k.p.c., s. 205) podaje przykład, iż komornik może wezwać biegłego w związku ze złożeniem wniosku o umorzenie egzekucji przez dłużnika powołującego się na przepisy o ograniczeniu egzekucji i twierdzącego, że zajęta maszyna jest przedmiotem niezbędnym do jego osobistej pracy zarobkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *