https://inspirujacydom.pl/jak-wybrac-urzadzenie-do-pieczenia-chleba-i-czy-warto/Najciekawsze propozycje na wakacje w górach Rezerwuj już dziś!
silownie plenerowe
Archiwa

Czynności komornika

2. Każdy, kto został dotknięty czynnościami lub zaniechaniem komornika może wnieść skargę, w tym także osoba trzecia, jeżeli wykaże interes prawny. Skargę na czynności komornika może również wnieść sąd lub organ upraw-niony, który żądał wszczęcia egzekucji (art. 796 § 2 i 3 k.p.c.), prokurator i organizacja społeczna (art. 7, 8 k.p.c.). Wnosi się ją wprost do sądu, przy którym działa komornik dokonujący czynności. Może być wniesiona ustnie lub pisemnie (art. 760 § 1 k.p.c.) jeżeli wnoszona jest w formie pisemnej powinna odpowiadać warunkom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.). Skargę na czyn-ności komornika w toku licytacji zgłasza się sędziemu nadzorującego jej prze-bieg (art. 986 k.p.c.).

3. Termin do wniesienia skargi wynosi tydzień od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie powiadomiona. Jeżeli komornik nie zawiadomił o terminie czynności, bieg terminu do wniesienia skargi rozpoczyna się od daty dowiedzenia się o czynności. Przy zaniechaniu dokonania czynności – bieg terminu do wniesienia skargi liczy się od daty, w której czynność powinna być dokonana. Jeżeli chodzi o bieg terminu do wniesienia skargi przez osoby trzecie, które na ogół nie są zawiadamiane o dacie czynności, istnieje wątpliwość, od jakiego momentu należy go liczyć. W literaturze przyjmuje się zgodnie, że początek biegu terminu w takich wypadkach powinien być liczony od daty dowiedzenia się o danej czynności lub o zaniechaniu jej dokonania (W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1091).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *