Archiwa

Inaczej sprawa przedstawia się z prawem do korzystania z utworu

Inaczej sprawa przedstawia się z prawem do korzystania z utworu. Oznacza ono, że podmiot uprawniony, np. twórca, może swój utwór w różny sposób używać, czerpiąc z tego tytułu konkretne zyski. Jeżeli udostępni przysługujące mu dzieło innej osobie, czyli udzieli licencji na korzystanie z niego, nie oznacza to, iż sam dalej nie będzie mógł z tego utworu korzystać.

Występuje więc w tym wypadku zależność odwrotna od występującej w przypadku przeniesienia praw majątkowych. Udzielenie innej osobie upoważnienia do korzystania z utworu w określonym zakresie nigdy nie pociąga za sobą wyzbycia się majątkowych praw autorskich przez licencjodawcę, który nadal pozostaje podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu tych praw do danego utworu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *