Archiwa

Koszty celowego przeprowadzenia egzekucji

Do „kosztów celowego przeprowadzenia egzekucji” nie można zaliczyć wynagrodzenia adwokata za złożenie tytułu egzekucyjnego państwowej jednostce organizacyjnej lub jej jednostce nadrzędnej, gdyż czynności te nie stanowią czynności egzekucyjnych. Nie każde również koszty stawiennictwa strony w sądzie (albo w biurze komornika) lub ustanowienia adwokata będą stanowiły „koszty celowego przeprowadzenia egzekucji”. Jeżeli strona, będąc prawnikiem obeznanym z procedurą sądową, angażuje adwokata w toku postępowania egzekucyjnego albo przychodzi do sądu (komornika) w celu uzyskania informacji o biegu sprawy, i to w sytuacji, gdy taką informację może uzyskać telefonicznie – można uznać, że koszty związane z tymi czynnościami, chociaż zaliczane do „niezbęd-nych”, nie są „kosztami celowego przeprowadzenia egzekucji”. Podobnie, jeśli strona jest reprezentowana przez więcej niż przez jednego adwokata, „niezbędne koszty celowego przeprowadzenia egzekucji” obejmują tylko koszty jednego adwokata, choćby sprawa była zawiła.

2. Na koszty postępowania egzekucyjnego składają się: 1) opłaty sądowe, 2) ryczałt kancelaryjny, 3) należności na pokrycie wydatków oraz 4) należności pełnomocnika strony lub koszty strony działającej bez pełnomocnika.

Opłaty sądowe obejmują wpis i opłatę kancelaryjną (art. 3 ustawy z dnia 3 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U. Nr 24, poz. 110 z. późn. zm.). Rozróżniamy zaś wpis stosunkowy i stały. Wysokość wpisu stosunkowego zależna jest od wartości egzekwowanego roszczenia (wartość przedmiotu sprawy – art. 29 i 30 powołanej ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *