https://speedomat.pl/swiatlowod/airmax_internet_opinie
Archiwa

Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o

Stanowisku powyższemu nie przeczy dopuszczona ustawowo możliwość utrwalania i zwielokrotniania nadań (art. 97 pkt 1 i 2 ustawy), gdyż mogą być one rejestrowane, a następnie powielane (w efekcie utrwaleniu i zwielokrotnieniu podlegają nadawane programy radiowe lub telewizyjne). Pewną niekonsekwencję omawianego rozwiązania wprowadza natomiast dopuszczenie odnośnie do nadań pola eksploatacji, polegającego na nadawaniu (art. 97 pkt 3 ustawy), gdyż sugeruje to, że przedmiotem obrotu w tym przypadku są jednak nie nadania, ale emitowane dzięki nim programy (wymowę tego zapisu można porównać do propozycji wprowadzenia w unormowaniu statusu fonogramów i wideogramów zakresu eksploatacji w postaci utrwalania – por. uwagi wyżej w pkt 3.2.1).

Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o stosunku nadań do ich przedmiotu w postaci radiowych lub telewizyjnych programów. Otóż w przeważającej liczbie programy te spełniają cechy utworów audiowizualnych i jako takie powinny być traktowane z wszelkimi tego konsekwencjami. Mamy więc tu do czynienia ze stykiem praw autorskich z prawami pokrewnymi, przy czym istotny jest podmiotowy kontekst zagadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *