https://gam
https://gabloty-polska.pl
Archiwa

Opinie ustne

Poza tym należy dokonać tutaj pewnego rozgraniczenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż opinie ustne, w drodze których biegły musi ustosunkować się do poruszanych w postępowaniu sądowym kwestii, np. na zasadzie uzupełnienia złożonej wcześniej w sądzie opinii pisemnej, wymagające rozbudowanej wypowiedzi, pozwalającej na twórczą konstrukcję, mogą być kwalifikowane jako utwory.

Inaczej już trzeba jednak traktować opinie w postaci konkretnych odpowiedzi na konkretnie postawione przez sąd pytania. W tego typu opiniach chodzi wszak nie o to, aby biegły nadawał swej wypowiedzi twórczy charakter, ale aby określoną kwestię przesądził, ewentualnie krótko uzasadniając swoje stanowisko. W ekspertyzach z zakresu budownictwa w grę mogą wchodzić np. zapytania o dopuszczalność stosowania pewnych materiałów czy parametrów technicznych, ich odpowiedniość w stosunku do wykorzystywanej technologii itp., co często sprowadza się do skwitowania postawionego przez sąd problemu stwierdzeniem: „tak” lub „nie”. Zasięgając tego typu porady sięga się po wiedzę i doświadczenie biegłego, co ma ułatwić przebieg procesu i go usprawnić, bez uciekania się do zamawiania kolejnych ekspertyz na piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *